TUEBOR General Service, s.r.o. - Bezpečí má své jméno...

 
Připojení na PCO

ELEKTRONICKÉ STŘEŽENÍ OBJEKTŮ S NAPOJENÍM NA PCO

Služba ELEKTRONICKÉHO STŘEŽENÍ nebo také PŘIPOJENÍ NA PCO TUEBOR je vlastně vzdálené skryté hlídání Vašeho domu nebo firmy v době kdy si to přejete, kdy zapnete svůj zabezpečovací systém.

Prvním krokem je výběr a nainstalování nejvhodnějšího systému ELEKTRONICKÉHO ZABEZPEČENÍ pro Váš objekt.
Služba spočívá v nepřetržitém monitorování stavu elektronických systémů střeženého objektu, vyhodnocování a třídění došlých zpráv operátorem na CENTRÁLE NOUZOVÉ SLUŽBY, která je vlastně dispečerským pracovištěm s nepřetržitým provozem, připraveným řešit tísňové stavy a zajistit odpovídající reakci. Monitorovat lze elektronické zabezpečovací systémy (EZS), protipožární systémy(EPS), elektronické brány a oplocení pro ochranu perimetru, objekt je možné dohlížet kamerovými systémy CCTV. Na zařízení lze ale sledovat i nejrůznější technická zařízení a jejich stavy jako tlak, teplotu, hladinu kapalin atp. Na PCO TUEBOR připojujeme všemi možnými způsoby-po telefonní lince, přes kartu mobilního operátora, po internetu, prostřednictvím bezpečnostní radiové sítě s vlastní placenou profesionální frekvencí. Každý způsob je jinak rychlý a ne každá přenosová cesta je pro přenos bezpečnostních dat dostatečně bezpečná a spolehlivá.

Druhým krokem k tomu mít objekt v bezpečí je vždy správný výběr způsobu připojení Vašeho systému na náš pult.
Na poplach z připojeného objektu reaguje operátor PCO podle předem stanoveného scénáře, který je součástí dohodnuté služby-smlouvy o střežení Vašeho objektu. K okamžitému výjezdu je připraveno několik vozů s příslušníky zásahové skupiny speciálního operačního týmu SOT, jejichž polohu vidí operátor na elektronické mapě a má tak možnost vybrat nejbližší zásah. Příslušníci zásahové jednotky TUEBOR jsou bez výjimky vycvičení profesionálové, vybavení a vyzbrojení pro provedení zásahu. Právě kapacitou, rychlostí, kvalitou a schopnostmi vlastního zásahu se TUEBOR tolik liší od ostatních bezpečnostních služeb. Náš zákazník má možnost volby mezi okamžitým zásahem k dopadení pachatele a různými způsoby prověření napadeného objektu a zejména jeho zajištění a zabránění dalších škod nebo například pouhým předáním oznámení kontaktním osobám. Nastavení té nejvhodnější individuální služby dokončí výběr doplňkových služeb jako je hlídání zapnutí zabezpečení objektu, kontrola neoprávněných přístupů, dálková obsluha systému, četnost patrol-tedy preventivních kontrol objektu mobilní hlídkou, přehled o přístupech do objektu a podobně. Tyto služby jsou vždy součástí některého tarifního balíčku střežení, ale mohou být sjednány i k jinému typu střežení individuálně.

Třetím a závěrečným krokem k Vašemu klidnému spánku je tedy zvolení nejvhodnějšího tarifního balíčku, případně výběr optimální kombinace doplňkových služeb.
Pro výběr tarifu a nastavení volitelných doplňků použijte následující přehled nebo kontaktujte manažera služby PCO, který Vám pomůže sestavit Vaši službu.

TARIFNÍ BALÍČKY
Pro informace o nabízených tarifech, o tom pro jaký typ objektu jsou vhodné a jaké služby obsahují kontaktujte, prosím, obchodní oddělení. V budoucnu naleznete základní přehled tarifních balíčků v elektronické podobě přímo na našich stránkách.

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY
Doplňkové služby, které je možno objednat ke každému tarifnímu balíčku Vám pomohou nastavit Vaši službu elektronického střežení přesně podle Vašich představ v případě, že Vám nevyhovuje žádný ze základních tarifů. Informace o doplňkových službách, vysvětlení co Vám která z nich nabízí a radu pro výběr jejich optimální kombinace Vám podá manažer služeb pultu centralizované ochrany nebo některý z pracovníků obchodního oddělení.


CO DALŠÍHO LZE PŘIPOJIT:

Střežení vozidel systémem NASEC
Elektronické zabezpečení vozidla NASEC svými schopnostmi daleko přesahuje jiné systémy na trhu a jeho cena je přitom mnohem příznivější.
NASEC systém střeží vaše auto a v případě jeho pohybu nebo vniknutí cizí osoby, posílá SMS zprávy či GPRS zprávy na dispečink NASEC v Centrále nouzové služby TUEBOR. Část zpráv může systém posílat i na váš mobilní telefon. Po obdržení alarmové nebo provozní zprávy lze zapnout příposlech z kabiny a sledovat na elektronické mapě pohyb vozu. V případě nutnosti lze též dálkově znemožnit další pohyb vozidla. Spolupráce s dalšími provozovateli NASEC systému zaručuje zásah k zadržení odcizeného vozidla kdekoliv na území republiky. Na pojištění vozidel vybavených zabezpečením NASEC poskytují pojišťovny slevy ve výši, která převyšuje náklady na službu a proto užívání této služby zákazníka vlastně nic nestojí a naopak mu přinese úspory.

Přehled o provozu vozidla
NASEC systém zjišťuje množství informací o stavu vozidla a tyto zapisuje do svého systému. Ty může zákazník později využívat pro další zpracovávání, např. ke kontrole využívání svého vozového parku nebo pro tvorbu knihy jízd. Dalšími údaji mohou být; teplota nákladového prostoru, časy jízd a bezpečnostních přestávek aj., v závislosti na použitých senzorech. Obvyklým zjištěním uživatelů po namontování zařízení do firemních vozidel je snížení provozních nákladů o 10 až 30% zejména v omezení privátně najetých kilometrů, černých jízd a sofistikovanějšího plánování. Bez nadsázky lze říci, že v průběhu několika měsíců se systém sám zaplatí.

Vzdálená navigace a navigace při jízdě
Pokud řidič sledovaného vozu zabloudí, má možnost prostřednictví dispečinku NASEC zjistit přesnou polohu místa kde se nachází a nechat se navigovat do jemu známé lokality, příp. cíle své cesty. Pokud máte ve vozidle notebook příp. PDA vybavené příslušným mapovým a navigačním softwarem, propojením tohoto hardwaru s jednotkou ve vozidle získáte plnohodnotný navigační vozidlový systém.

Další výhody NASEC systému
-sleduje přesnou geografickou polohu vozu udávanou v zeměpisné šířce a délce včetně
zobrazení na mapě - tyto informace lze získat i přes Internet po zadání přístupového hesla
-v případě přiblížení vozu ke státní hranici, vyšle systém varování o možném opuštění území
republiky
-možňuje ovládat z dispečerského centra odpojení přívodu paliva ve voze, spuštění výstražných světel, apod.
-monitoruje a kontroluje předem definovanou trasu jízdy vozu, ukládá informace o případném
vybočení z trasy, o rychlosti jízdy, atd.
-kontroluje stav vozu, zapnuté či vypnuté zapalování a alarm ve voze, stav na hlavním a
záložním energetickém zdroji vozu to vše lze sledovat a přenášet na dispečerské centrum

Pro předvedení systému kontaktujte naše obchodní oddělení.Plzeň 9. 5. 2018

Jsme v souladu s GDPR.

       Správce osobních údajů TUEBOR GENERAL SERVICE s.r.o. vydal a dodržuje směrnici, na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Tím je zajištěna ochrana osobních údajů a dat proti neoprávněnému zacházení s daty. Tato směrnice je závazná pro všechny zaměstnance Společnosti a zacházení s osobními údaji, které je v rozporu s touto směrnicí, bude hodnoceno jako hrubé porušení pracovní kázně.

Plzeň 9. 3. 2015

Špičková práce černých šerifů z Tueboru opět vedla k dopadení pachatele přímo na místě

       Nebudeme si nic nalhávat, většina odborné veřejnosti ví, že s některými soukromými bezpečnostními službami bývají problémy, protože nejsou limitovány žádným zákonným opatřením, určujícím kdo u nich vlastně slouží. Pravdou ale také je, že bez soukromých bezpečnostních služeb bychom si dnes bezpečnost již nedokázali představit. Dnem i nocí hlídají tisíce soukromých strážných objekty po celé naší republice a většina z nich je právě z těch kvalitních.

        Vlajkovou lodí je v Plzni bezesporu bezpečnostní služba TUEBOR General Security, která zde pracuje již od začátku devadesátých let. S jejich pracovníky jsme se setkali včera po dalším úspěšném zákroku, kdy díky nim skončil další pachatel v policejní cele.

        Když se včera po druhé ráno na jejich pultu centrální ochrany v Černické ulici rozezněl zvukový alarm, signalizující narušení objektu čerpací stanice na Rokycanské třídě, operátor pultu snadno zjistil, že nejde o loupež, protože tato čerpačka je od půlnoci zavřená, ale zřejmě jde o vloupání. Takzvané zóny mu také bezpečně ukázaly, že pachatel je již v objektu a tak na místo vyslal hned dvě zásahová vozidla. „Máme bohatě přes tisíc objektů na našem pultu centrální ochrany, a proto jen v Plzni máme stále v pohotovosti dvě vozidla s vycvičenou a velmi dobře vyzbrojenou osádkou.“ vysvětlil nám dnes Václav Balvín, velitel zásahové jednotky b.s. Tuebor. 
 „Na tento typ narušení, když se náš operátor domnívá, že je pachatel na místě, vysíláme samozřejmě obě najednou. V tomto případě se opět nemýlil, protože když jsme dorazili a zkontrolovali obvod budovy, kontejner přistavený pod oknem a vypáčená ventilačka nám ukázaly, kudy pachatel do objektu vnikl. Zajistili jsme veškeré únikové východy a přivolali policii ČR. Kolegové dorazili bleskurychle a po nezbytném vysvětlení situace si od nás zásah převzali. Začali jménem zákona dávat výzvy, aby pachatel opustil objekt. Ten však ani opakovanou výzvu neuposlechl a tak policisté vnikli do budovy, kde pachatele nalezli schovaného v malé místnůstce. Zda kladl odpor vám říci nedokážu, uvnitř jsme s policisty nebyli, ale po chvilce už ho vyváděli ven zpacifikovaného a  v poutech.“ popisoval Václav Balvín z Tueboru. Policejní tisková mluvčí nám noční zákrok potvrdila a jen dopnila, že pachatel je momentálně v policejní cele, kde čeká na další úkony.
         Chtěli jsme po Václavovi vědět, kolikrát ročně se taková věc strážcům z Tueboru podaří. Přiznáváme, že přišel malý šok: „Od konce druhého měsíce 2014 do teď, tedy za 12 měsíců, byl tohle sedmnáctý pachatel zadržený na místě.“ vysvětlil velitel a na potvrzení svých slov nám ukázal šanon dokumentace úspěšných zákroků. Za tohle číslo by se nemuselo stydět ani menší obvodní oddělení policie, proto Tueboru maximálně blahopřejeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.

Na závěr ještě poděkování od majitele:
Dobrý den,
                chtěl bych touto cestou poděkovat za dnešní rychlý a profesionální zásah na čerpací stanici Dea na Rokycanské třídě v Plzni. Vzhledem k rychlosti zásahu došlo k minimálním škodám, čehož si vážím, protože hodnota zboží na čerpací stanici je poměrně vysoká. 

        Ještě jednou děkuji a přeji hezký den.

                     Marek Kočandrle

 


Plzeň 14.4.2014

 

Zadržení pachatelů bezpečnostní službou TUEBOR

Tuto neděli přinesla třináctka v datu smůlu hned dvěma zlodějům v Plzni. Krátce před polednem 13.4. vyvolalo poplach na pultu centralizované ochrany bezpečnostní služby TUEBOR zabezpečovací zařízení instalované ve firmě DSD Praktik v Kollárově ulici. Hlídka určená k zásahu byla na místě za sedm minut. U hlavních dveří se hlídka doslova srazila s mužem, který uvedl, že slyšel cestou po schodech hluk dole v domě. Informace korespondovala s tím, co naznačovaly poznatky operátora z dispečinku pultu centalizované ochrany. Hlídka po tom, co nalezla poškozený zámek na mříži chodby vedoucí do suterénu objektu, zajistila přístup do sklepa a vrata do ulice aby znemožnila pachateli vloupání únik a přivolala PČR. Za spolupráce s policíí byla  následně ve sklepě zadržena žena, která u sebe měla kabelu s nářadím k překonávání zámků dveří. Podrobnější prohlídkou bylo zjištěno, že se zde nachází další vypáčené dveře vedoucí do prostor prodejny poškozené firmy. Do těchto prostor se pachatel již dostat nestihl a díky rychlému zásahu tak jediná škoda vznikla na poškozených dveřích a zámcích střeženého objektu. 

Jenže, jak nám sdělil Daniel Mai ze bezpečnostní služby TUEBOR, to nebyl ten den jediný úspěšný zásah. V 17 hodin 23 minut byla tatáž hlídka vyslána na signál vyvolaný elektronickým zabezpečovacím systémem v objektu Fordermayerova pavilonu v Plzni-Doudlevcích.  Člen zásahové skupiny b.s. TUEBOR, který dorazil na místo jako první, zjistil pootevřené okno a poškození jedněch z dveří objektu. Zajistil proto tento prostor a nasměroval druhou přijíždějící hlídku do oblasti zadního traktu aby pokryl odvrácenou stranu budovy a zamezil možnému úniku pachatele. Na místě byl následně při pokusu o útěk a po několika opakovaných výzvách zadržen muž, který byl vzápětí předán policii ČR. Podle sdělení šéfa bezpečnostní služby byl pak objekt hlídkou provizorně zajištěn až do příjezdu zaměstnance fakultní nemocnice a provedení opravy poškozených vstupů. Díky zabezpečovací elektronice tak rychlým a takticky správně provedeným zásahem zachránili zaměstnanci bezpečnostní služby majiteli objektu hodnoty, jejichž náhrada by v případě nezabezpečeného objektu odlehčila pojišťovně nebo jeho vlasní kase.

  

V Plzni dne 9.3.2015 


FOTOPASTI

 

V dnešní době plné vandalismu a rostoucí kriminality si každý člověk chce chránit svůj majetek. K tomu, aby důkladné ochrany docílil, mohou snadno pomoci FOTOPASTI. O tyto chytré přístroje je stále větší zájem, jelikož jejich využití je opravdu široké a pohodlné.
 
FOTOPASTI jsou plně automatická digitální zařízení určené pro denní i noční záznam fotografií nebo krátkých videosekvencí. K jejich aktivaci slouží pohybové a infračervené (IR) čidlo nebo světelný paprsek.

Více zde

--------------------------------------------

Zloději se vloni "činili", vykradli 4634 chat a chalup
Celý článek na mediafax >>
--------------------------------------------
Kamery sledovaly každý pohyb vetřelce
    
Celý článek MF Dnes>>

--------------------------------------------
Vloupání do domů dramaticky přibývá
Celý článek na novinky.cz >>

--------------------------------------------

Rozvoz vody Crystalis má nyní samostatné webové stránky
www.voda-crystalis.cz

--------------------------------------------

Chytili lupiče přímo v restauraci

 
 
Deník Dnes - článek zde
Plzeňský deník - článek zde
tuebor o nás služby faq kontakty napište nám
TUEBOR General Service s.r.o, Černická 5, 301 33 Plzeň, Webdesign - Reklamní agentura G2 studio s.r.o.