TUEBOR General Service, s.r.o. - Bezpečí má své jméno...

 
O společnosti TUEBOR

Poslání


Obchodní politikou společnosti TUEBOR GENERAL SERVICE je cílená orientace na špičkový standard preferovaných služeb elektronické ostrahy a pultu centralizované ochrany při zachování komplexního servisu bezpečnostních služeb v kvalitě a šíři na kterou spoléhají naši zákazníci už dvě desetiletí. Pružnou aplikací poznatků z vývoje oboru v USA a západní Evropě jsme na základě dvaceti let zkušeností s poznáváním potřeb zákazníka v českém prostředí vytvořili vlastní filosofii spočívající ve využívání smysluplné a efektivní kombinace služeb a technologií v oboru komerční bezpečnosti.

Soustavnou prací na úseku prevence kriminality a způsobem poskytování komerčních bezpečnostních služeb, jsme si vybudovali v regionu nepřehlédnutelnou pozici, naše aktivita a invence ve vývoji služeb a přístupu ke klientovi se stala předmětem průběžného „opisování“ ze strany méně nápadité konkurence. Vedoucí postavení průběžně posilujeme řadou nevýdělečných aktivit pro občany i podnikatelské subjekty, jmenovat lze například účast v Projektu prevence kriminality a zábrany škod na majetku, zdraví a životech osob Policie ČR nebo spolupráci s městskou charitou. V rámci naší iniciativy v profesních sdruženích a společného pilotního projektu asociace pojišťoven proběhl v b.s. TUEBOR audit PCO a stali jsme se tak v roce 2001 vůbec první firmou, které byla tuto služba certifikována...


Historie

Firma byla založena již v r. 1990 v Plzni s účastí výhradně domácího kapitálu. A právě tento domácí a místní původ nadále zůstává cennou devizou, která nás vždy povede nejen k pochopení mentality případného pachatele a dokonalému zvládnutí zaměstnanců, ale i k porozumění všech přání zákazníka.

Na počátku firma svým klientům dodávala fyzickou ostrahu objektů a transporty hotovosti. Od r. 1993 se služby rozšířily o elektronickou ostrahu a s tím související pult centralizované ochrany (PCO), od r. 1994 máme naše vlastní oddělení projektování a montáží elektronických zabezpečovacích systémů. V r. 1995 se naše činnost rozšířila o divizi SPECIAL ACTIVITY a otevřeli jsme vlastní sportovní sál s posilovnou, v r. 1996 vzniklo poradenské středisko v oblasti zabezpečení majetku. V roce 1999 jsme naši nabídku služeb rozšířili o distribuci stolní vody a temperátorů a položili jsme základy pro dodávku některých úklidových služeb.


Současnost

Po realizaci akvizic menších firem z oboru v průběhu posledních let, které TUEBOR ekonomicky posílily a podtrhly naše privilegované postavení na trhu komerční bezpečnosti na západě čech, výrazněji vystoupila potřeba jasných strategických rozhodnutí. Doplňkové služby tak zůstávají dnes vítaným nadstandardním servisem pro naše zákazníky prostřednictvím odštěpené části společnosti, avšak nebrzdí potřebu vysoké odbornosti v oboru převratně se vyvíjející elektroniky a zabezpečovacích technologií, která si žádá stále užší specializaci technických odborníků TUEBOR General Service. Taková specializace je nutná i k udržení čelní pozice v oboru dodávky prvotřídních bezpečnostních služeb úzce na tyto technologie vázaných a to jsou určující fakta pro naše další směřování.


Členství v profesních organizacích

Jako jedna ze zakládajících firem KOMORY SOUKROMÝCH BEZPEČNOSTNÍCH SLUŽEB ČR jsme zároveň stáli v prosinci r. 1996 u zrodu KOMORY PODNIKŮ KOMERČNÍ BEZPEČNOSTI ČR. Firma je od r. 1998 členem Hospodářské komory ČR a od r. 1999 členem Asociace soukromých bezpečnostních služeb ČR. Od r. 2000 je i členem CoESS (European Confederation of Security Services).


Reference – klienti

V současné době poskytujeme celoplošně služby projektování, dodávky a servisu zabezpečovacích technologií a komplexních služeb ostrahy prostřednictvím pultů centralizované ochrany stovkám klientů. Ostatní služby využívají především zákazníci v okresech Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Klatovy, Domažlice, Tachov, Cheb, Sokolov a Karlovy Vary. Mezi naše klienty patří pojišťovny, průmyslové podniky, zdravotnická zařízení, autosalóny, administrativní budovy, obchody a obchodní areály, ale i bytové a rodinné domy a samostatné byty. Seznam klientů z požadovaných segmentů a jejich písemné reference jsme připraveni předložit v rámci úšasti ve výběrovém řízení nebo při osobním jednání s klientem.

Někdy býváme natolik zaměstnaní, že zapomeneme vyslovit díky i těm, kteří jsou pro nás nejdůležitější... Vážíme si Vaší důvěry!

Reference – Napsali o nás
 Plzeň 9. 5. 2018

Jsme v souladu s GDPR.

       Správce osobních údajů TUEBOR GENERAL SERVICE s.r.o. vydal a dodržuje směrnici, na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Tím je zajištěna ochrana osobních údajů a dat proti neoprávněnému zacházení s daty. Tato směrnice je závazná pro všechny zaměstnance Společnosti a zacházení s osobními údaji, které je v rozporu s touto směrnicí, bude hodnoceno jako hrubé porušení pracovní kázně.

Plzeň 9. 3. 2015

Špičková práce černých šerifů z Tueboru opět vedla k dopadení pachatele přímo na místě

       Nebudeme si nic nalhávat, většina odborné veřejnosti ví, že s některými soukromými bezpečnostními službami bývají problémy, protože nejsou limitovány žádným zákonným opatřením, určujícím kdo u nich vlastně slouží. Pravdou ale také je, že bez soukromých bezpečnostních služeb bychom si dnes bezpečnost již nedokázali představit. Dnem i nocí hlídají tisíce soukromých strážných objekty po celé naší republice a většina z nich je právě z těch kvalitních.

        Vlajkovou lodí je v Plzni bezesporu bezpečnostní služba TUEBOR General Security, která zde pracuje již od začátku devadesátých let. S jejich pracovníky jsme se setkali včera po dalším úspěšném zákroku, kdy díky nim skončil další pachatel v policejní cele.

        Když se včera po druhé ráno na jejich pultu centrální ochrany v Černické ulici rozezněl zvukový alarm, signalizující narušení objektu čerpací stanice na Rokycanské třídě, operátor pultu snadno zjistil, že nejde o loupež, protože tato čerpačka je od půlnoci zavřená, ale zřejmě jde o vloupání. Takzvané zóny mu také bezpečně ukázaly, že pachatel je již v objektu a tak na místo vyslal hned dvě zásahová vozidla. „Máme bohatě přes tisíc objektů na našem pultu centrální ochrany, a proto jen v Plzni máme stále v pohotovosti dvě vozidla s vycvičenou a velmi dobře vyzbrojenou osádkou.“ vysvětlil nám dnes Václav Balvín, velitel zásahové jednotky b.s. Tuebor. 
 „Na tento typ narušení, když se náš operátor domnívá, že je pachatel na místě, vysíláme samozřejmě obě najednou. V tomto případě se opět nemýlil, protože když jsme dorazili a zkontrolovali obvod budovy, kontejner přistavený pod oknem a vypáčená ventilačka nám ukázaly, kudy pachatel do objektu vnikl. Zajistili jsme veškeré únikové východy a přivolali policii ČR. Kolegové dorazili bleskurychle a po nezbytném vysvětlení situace si od nás zásah převzali. Začali jménem zákona dávat výzvy, aby pachatel opustil objekt. Ten však ani opakovanou výzvu neuposlechl a tak policisté vnikli do budovy, kde pachatele nalezli schovaného v malé místnůstce. Zda kladl odpor vám říci nedokážu, uvnitř jsme s policisty nebyli, ale po chvilce už ho vyváděli ven zpacifikovaného a  v poutech.“ popisoval Václav Balvín z Tueboru. Policejní tisková mluvčí nám noční zákrok potvrdila a jen dopnila, že pachatel je momentálně v policejní cele, kde čeká na další úkony.
         Chtěli jsme po Václavovi vědět, kolikrát ročně se taková věc strážcům z Tueboru podaří. Přiznáváme, že přišel malý šok: „Od konce druhého měsíce 2014 do teď, tedy za 12 měsíců, byl tohle sedmnáctý pachatel zadržený na místě.“ vysvětlil velitel a na potvrzení svých slov nám ukázal šanon dokumentace úspěšných zákroků. Za tohle číslo by se nemuselo stydět ani menší obvodní oddělení policie, proto Tueboru maximálně blahopřejeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.

Na závěr ještě poděkování od majitele:
Dobrý den,
                chtěl bych touto cestou poděkovat za dnešní rychlý a profesionální zásah na čerpací stanici Dea na Rokycanské třídě v Plzni. Vzhledem k rychlosti zásahu došlo k minimálním škodám, čehož si vážím, protože hodnota zboží na čerpací stanici je poměrně vysoká. 

        Ještě jednou děkuji a přeji hezký den.

                     Marek Kočandrle

 


Plzeň 14.4.2014

 

Zadržení pachatelů bezpečnostní službou TUEBOR

Tuto neděli přinesla třináctka v datu smůlu hned dvěma zlodějům v Plzni. Krátce před polednem 13.4. vyvolalo poplach na pultu centralizované ochrany bezpečnostní služby TUEBOR zabezpečovací zařízení instalované ve firmě DSD Praktik v Kollárově ulici. Hlídka určená k zásahu byla na místě za sedm minut. U hlavních dveří se hlídka doslova srazila s mužem, který uvedl, že slyšel cestou po schodech hluk dole v domě. Informace korespondovala s tím, co naznačovaly poznatky operátora z dispečinku pultu centalizované ochrany. Hlídka po tom, co nalezla poškozený zámek na mříži chodby vedoucí do suterénu objektu, zajistila přístup do sklepa a vrata do ulice aby znemožnila pachateli vloupání únik a přivolala PČR. Za spolupráce s policíí byla  následně ve sklepě zadržena žena, která u sebe měla kabelu s nářadím k překonávání zámků dveří. Podrobnější prohlídkou bylo zjištěno, že se zde nachází další vypáčené dveře vedoucí do prostor prodejny poškozené firmy. Do těchto prostor se pachatel již dostat nestihl a díky rychlému zásahu tak jediná škoda vznikla na poškozených dveřích a zámcích střeženého objektu. 

Jenže, jak nám sdělil Daniel Mai ze bezpečnostní služby TUEBOR, to nebyl ten den jediný úspěšný zásah. V 17 hodin 23 minut byla tatáž hlídka vyslána na signál vyvolaný elektronickým zabezpečovacím systémem v objektu Fordermayerova pavilonu v Plzni-Doudlevcích.  Člen zásahové skupiny b.s. TUEBOR, který dorazil na místo jako první, zjistil pootevřené okno a poškození jedněch z dveří objektu. Zajistil proto tento prostor a nasměroval druhou přijíždějící hlídku do oblasti zadního traktu aby pokryl odvrácenou stranu budovy a zamezil možnému úniku pachatele. Na místě byl následně při pokusu o útěk a po několika opakovaných výzvách zadržen muž, který byl vzápětí předán policii ČR. Podle sdělení šéfa bezpečnostní služby byl pak objekt hlídkou provizorně zajištěn až do příjezdu zaměstnance fakultní nemocnice a provedení opravy poškozených vstupů. Díky zabezpečovací elektronice tak rychlým a takticky správně provedeným zásahem zachránili zaměstnanci bezpečnostní služby majiteli objektu hodnoty, jejichž náhrada by v případě nezabezpečeného objektu odlehčila pojišťovně nebo jeho vlasní kase.

  

V Plzni dne 9.3.2015 


FOTOPASTI

 

V dnešní době plné vandalismu a rostoucí kriminality si každý člověk chce chránit svůj majetek. K tomu, aby důkladné ochrany docílil, mohou snadno pomoci FOTOPASTI. O tyto chytré přístroje je stále větší zájem, jelikož jejich využití je opravdu široké a pohodlné.
 
FOTOPASTI jsou plně automatická digitální zařízení určené pro denní i noční záznam fotografií nebo krátkých videosekvencí. K jejich aktivaci slouží pohybové a infračervené (IR) čidlo nebo světelný paprsek.

Více zde

--------------------------------------------

Zloději se vloni "činili", vykradli 4634 chat a chalup
Celý článek na mediafax >>
--------------------------------------------
Kamery sledovaly každý pohyb vetřelce
    
Celý článek MF Dnes>>

--------------------------------------------
Vloupání do domů dramaticky přibývá
Celý článek na novinky.cz >>

--------------------------------------------

Rozvoz vody Crystalis má nyní samostatné webové stránky
www.voda-crystalis.cz

--------------------------------------------

Chytili lupiče přímo v restauraci

 
 
Deník Dnes - článek zde
Plzeňský deník - článek zde
tuebor o nás služby faq kontakty napište nám
TUEBOR General Service s.r.o, Černická 5, 301 33 Plzeň, Webdesign - Reklamní agentura G2 studio s.r.o.