TUEBOR General Service, s.r.o. - Bezpečí má své jméno...

 

ZPĚT


DOMOV

Víte že majetková trestná činnost jako jsou vloupání s odcizením v bytech a rodinných domech není páchána na rozdíl od obecné představy převážně v noci, ale v dopoledních hodinách, kdy jsou majitelé i jejich sousedé v zaměstnání? Dalším obdobím žní jsou víkendy a doba dovolených. Už základním zabezpečením můžete méně zdatné nenechavce odradit a vhodnou kombinací elektronického zabezpečení s prvky mechanických zábran pak zabráníte škodám na Vašem majetku i před sebevědomějšími zloději a dáte nám možnost k jejich dopadení.
TUEBOR již zbránil rychlým zásahem stovkám vloupání a dopadl a předal policii desítky pachatelů pokusů o vloupání do elektronicky střežených objektů. Viz. napsali o nás.


Váš byt
Byty v obytných domech, kde větší koncentrace obyvatel zajišťuje značnou anonymitu jsou častým cílem vloupání. Přitom zajištění bytu, kde jde v převážné většině o spolehlivé zabezpečení jediného vstupního stavebního otvoru není nikterak finančně náročné a dle zvolenho způsobu zabezpečení Vám navíc vyjednáme sníženou sazbu pojistného pro Vaši domácnost. Správnou volbu některého z prvků mechanického nebo elektronického zabezpečení či optimální kombinace obou způsobů Vám pomůže nalézt zdarma náš bezpečnostní poradce.

Váš dům
Rodinné domy zejména v nových příměstských zástavbách kde neexistují letité sousedské vazby jako na vesnicích a kde se lide bohužel často téměř neznají poskytují cizím osobám stejný stupeň anonymity jako městské domky a byty při výhledu na větší zisk z prodeje odcizeného vybavení domu, garáže apod. Pro zloděje jsou proto takové nezabezpečené domky častým cílem bez většího rizika. Zabezpečení nového domu se naštěstí stává standardem minimálně v základaní variantě, která slučuje elektronický zabezpečovací systém a protipožární systém. Součástí zabezpečení a kontroly přístupu může být i zabezpečení garáže v domě nebo na pozemku, dálkové otvírání vjezdové brány nebo vstupní branky s využitím videotelefonu a elektricky ovládaného zámku a pro rodinná sídla i částečné zabezpečení venkovního prostoru nebo komplexní zabezpečení perimetru.

Vaše chata
Chaty a chalupy zůstávají bohužel často nezabezpečené a to přes to, že bývají na odlehlých a v některé roční době zcela opuštěných místech. Když vezmeme v úvahu, že právě zde míváme často nábytek a předměty po předchozích generacích ke kterým máme silnou vazbu a jejichž ztráta bývá těžko nahraditelná, je zbytečné riskovat, že o prvním hezkém víkendu dorazíme do vybydlené nebo vypálené chalupy. Samotné mechanické zabezpečení v tomto případě není zárukou že se nezvaný návštěvník do objektu nedostane i když může odradit, neboť i zloděj jde cestou nejmenšího odporu a raději si vybere sousední objekt bez mříží nebo přídavného bezpečnostního zámku nebo závory. Správně navržený systém pro odlehlý rekreační objekt by měl kombinovat elektronický zabezpečovací systém s prvky mechanického zabezpečení. Nejlepší výsledky a garancevšak přináší až aktivní nebo nástražný zabezpečovací systém kombinovaný s pasivní zabezpečovací elektronikou a připojením na PCO. Pro zodpovězení vašich dotazů, konzultaci nebo návrh zabezpečení pro Váš objekt kontaktujte oddělení bezpečnostních systémů TUEBOR General Service.

Bytový dům
V bytových domech sdílí nájemníci a vlastníci bytů nejen společnou střechu, ale i společný přístup do domu, společné garáže, společně využívané prostory a také jejich vybavení technologiemi jako je osvětlení, vzduchotechnika, rozvody, výtahy, požární vybavení atp. To vše je pro spolehlivou funkčnost bydlení a bezpečí obyvatel nezbytné chránit před zničením, odcizením, vandaly, požárem a ze sousedů se tu stávají partneři v zájmu o zajištění spolehlivého, smysluplného, cenově odpovídajícího a bezpečného fungování celého domu aby se stal trvalým útočištěm poskytujícím zázemí k příjemnému bydlení všech. Pro majitele domů či společenství vlastníků, které tyto zájmy zastupuje při výběru spolehlivých kontrolních i bezpečnostních technologií a partnera pro zajišťování všestranného dohledu nad jejich fungováním máme skvělou zprávu, která ušetří peníze i další rozhodování-
projekt BEZPEČNÝ dům.
Bezpečný dům představuje špičkové řešení komplexní ochrany a bezpečnosti v domech na všech úrovních, ať se jedná o bezpečnost modernizovaných výtahů, ochranu před požárem, zajištění bezpečnosti vchodů a společných prostor, zabezpečení jednotlivých bytů či zajištění snadného přivolání pomoci pro Vaše nejbližší (zejména seniory). Systém přináší cenové i funkční výhody společného sdílení, současně ale neomezuje ve využití individuálně volených způsobů zabezpečení nad konsensuálně vybraný standard ať už se jedná o instalaci bezpečnostních dveří, bezpečnostních zámků nebo elektronického zabezpečení a zcela pak nechává na jednotlivých uživatelích služby střežení připojením na PCO volbu nastavení služby a nejvhodnějšího tarifního balíčku . Bezpečný dům je Vaše jistota klidného a bezpečného domova.
Plzeň 9. 5. 2018

Jsme v souladu s GDPR.

       Správce osobních údajů TUEBOR GENERAL SERVICE s.r.o. vydal a dodržuje směrnici, na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Tím je zajištěna ochrana osobních údajů a dat proti neoprávněnému zacházení s daty. Tato směrnice je závazná pro všechny zaměstnance Společnosti a zacházení s osobními údaji, které je v rozporu s touto směrnicí, bude hodnoceno jako hrubé porušení pracovní kázně.

Plzeň 9. 3. 2015

Špičková práce černých šerifů z Tueboru opět vedla k dopadení pachatele přímo na místě

       Nebudeme si nic nalhávat, většina odborné veřejnosti ví, že s některými soukromými bezpečnostními službami bývají problémy, protože nejsou limitovány žádným zákonným opatřením, určujícím kdo u nich vlastně slouží. Pravdou ale také je, že bez soukromých bezpečnostních služeb bychom si dnes bezpečnost již nedokázali představit. Dnem i nocí hlídají tisíce soukromých strážných objekty po celé naší republice a většina z nich je právě z těch kvalitních.

        Vlajkovou lodí je v Plzni bezesporu bezpečnostní služba TUEBOR General Security, která zde pracuje již od začátku devadesátých let. S jejich pracovníky jsme se setkali včera po dalším úspěšném zákroku, kdy díky nim skončil další pachatel v policejní cele.

        Když se včera po druhé ráno na jejich pultu centrální ochrany v Černické ulici rozezněl zvukový alarm, signalizující narušení objektu čerpací stanice na Rokycanské třídě, operátor pultu snadno zjistil, že nejde o loupež, protože tato čerpačka je od půlnoci zavřená, ale zřejmě jde o vloupání. Takzvané zóny mu také bezpečně ukázaly, že pachatel je již v objektu a tak na místo vyslal hned dvě zásahová vozidla. „Máme bohatě přes tisíc objektů na našem pultu centrální ochrany, a proto jen v Plzni máme stále v pohotovosti dvě vozidla s vycvičenou a velmi dobře vyzbrojenou osádkou.“ vysvětlil nám dnes Václav Balvín, velitel zásahové jednotky b.s. Tuebor. 
 „Na tento typ narušení, když se náš operátor domnívá, že je pachatel na místě, vysíláme samozřejmě obě najednou. V tomto případě se opět nemýlil, protože když jsme dorazili a zkontrolovali obvod budovy, kontejner přistavený pod oknem a vypáčená ventilačka nám ukázaly, kudy pachatel do objektu vnikl. Zajistili jsme veškeré únikové východy a přivolali policii ČR. Kolegové dorazili bleskurychle a po nezbytném vysvětlení situace si od nás zásah převzali. Začali jménem zákona dávat výzvy, aby pachatel opustil objekt. Ten však ani opakovanou výzvu neuposlechl a tak policisté vnikli do budovy, kde pachatele nalezli schovaného v malé místnůstce. Zda kladl odpor vám říci nedokážu, uvnitř jsme s policisty nebyli, ale po chvilce už ho vyváděli ven zpacifikovaného a  v poutech.“ popisoval Václav Balvín z Tueboru. Policejní tisková mluvčí nám noční zákrok potvrdila a jen dopnila, že pachatel je momentálně v policejní cele, kde čeká na další úkony.
         Chtěli jsme po Václavovi vědět, kolikrát ročně se taková věc strážcům z Tueboru podaří. Přiznáváme, že přišel malý šok: „Od konce druhého měsíce 2014 do teď, tedy za 12 měsíců, byl tohle sedmnáctý pachatel zadržený na místě.“ vysvětlil velitel a na potvrzení svých slov nám ukázal šanon dokumentace úspěšných zákroků. Za tohle číslo by se nemuselo stydět ani menší obvodní oddělení policie, proto Tueboru maximálně blahopřejeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.

Na závěr ještě poděkování od majitele:
Dobrý den,
                chtěl bych touto cestou poděkovat za dnešní rychlý a profesionální zásah na čerpací stanici Dea na Rokycanské třídě v Plzni. Vzhledem k rychlosti zásahu došlo k minimálním škodám, čehož si vážím, protože hodnota zboží na čerpací stanici je poměrně vysoká. 

        Ještě jednou děkuji a přeji hezký den.

                     Marek Kočandrle

 


Plzeň 14.4.2014

 

Zadržení pachatelů bezpečnostní službou TUEBOR

Tuto neděli přinesla třináctka v datu smůlu hned dvěma zlodějům v Plzni. Krátce před polednem 13.4. vyvolalo poplach na pultu centralizované ochrany bezpečnostní služby TUEBOR zabezpečovací zařízení instalované ve firmě DSD Praktik v Kollárově ulici. Hlídka určená k zásahu byla na místě za sedm minut. U hlavních dveří se hlídka doslova srazila s mužem, který uvedl, že slyšel cestou po schodech hluk dole v domě. Informace korespondovala s tím, co naznačovaly poznatky operátora z dispečinku pultu centalizované ochrany. Hlídka po tom, co nalezla poškozený zámek na mříži chodby vedoucí do suterénu objektu, zajistila přístup do sklepa a vrata do ulice aby znemožnila pachateli vloupání únik a přivolala PČR. Za spolupráce s policíí byla  následně ve sklepě zadržena žena, která u sebe měla kabelu s nářadím k překonávání zámků dveří. Podrobnější prohlídkou bylo zjištěno, že se zde nachází další vypáčené dveře vedoucí do prostor prodejny poškozené firmy. Do těchto prostor se pachatel již dostat nestihl a díky rychlému zásahu tak jediná škoda vznikla na poškozených dveřích a zámcích střeženého objektu. 

Jenže, jak nám sdělil Daniel Mai ze bezpečnostní služby TUEBOR, to nebyl ten den jediný úspěšný zásah. V 17 hodin 23 minut byla tatáž hlídka vyslána na signál vyvolaný elektronickým zabezpečovacím systémem v objektu Fordermayerova pavilonu v Plzni-Doudlevcích.  Člen zásahové skupiny b.s. TUEBOR, který dorazil na místo jako první, zjistil pootevřené okno a poškození jedněch z dveří objektu. Zajistil proto tento prostor a nasměroval druhou přijíždějící hlídku do oblasti zadního traktu aby pokryl odvrácenou stranu budovy a zamezil možnému úniku pachatele. Na místě byl následně při pokusu o útěk a po několika opakovaných výzvách zadržen muž, který byl vzápětí předán policii ČR. Podle sdělení šéfa bezpečnostní služby byl pak objekt hlídkou provizorně zajištěn až do příjezdu zaměstnance fakultní nemocnice a provedení opravy poškozených vstupů. Díky zabezpečovací elektronice tak rychlým a takticky správně provedeným zásahem zachránili zaměstnanci bezpečnostní služby majiteli objektu hodnoty, jejichž náhrada by v případě nezabezpečeného objektu odlehčila pojišťovně nebo jeho vlasní kase.

  

V Plzni dne 9.3.2015 


FOTOPASTI

 

V dnešní době plné vandalismu a rostoucí kriminality si každý člověk chce chránit svůj majetek. K tomu, aby důkladné ochrany docílil, mohou snadno pomoci FOTOPASTI. O tyto chytré přístroje je stále větší zájem, jelikož jejich využití je opravdu široké a pohodlné.
 
FOTOPASTI jsou plně automatická digitální zařízení určené pro denní i noční záznam fotografií nebo krátkých videosekvencí. K jejich aktivaci slouží pohybové a infračervené (IR) čidlo nebo světelný paprsek.

Více zde

--------------------------------------------

Zloději se vloni "činili", vykradli 4634 chat a chalup
Celý článek na mediafax >>
--------------------------------------------
Kamery sledovaly každý pohyb vetřelce
    
Celý článek MF Dnes>>

--------------------------------------------
Vloupání do domů dramaticky přibývá
Celý článek na novinky.cz >>

--------------------------------------------

Rozvoz vody Crystalis má nyní samostatné webové stránky
www.voda-crystalis.cz

--------------------------------------------

Chytili lupiče přímo v restauraci

 
 
Deník Dnes - článek zde
Plzeňský deník - článek zde
tuebor o nás služby faq kontakty napište nám
TUEBOR General Service s.r.o, Černická 5, 301 33 Plzeň, Webdesign - Reklamní agentura G2 studio s.r.o.