Střežení objektů s rychlým zásahem

Help Kontakty

TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ, NOUZOVÉ KONTAKT
PČR - 158
HASIČI - 150
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - 155 

TUEBOR CENTRÁLA NOUZOVÉ SLUŽBY 603 21 33 81, 377 237 427
Použijte kdykoliv v tísni nebo ohrožení pro přivolání zásahu na vašem objektu, vyžádání servisu zabezpečovací techniky,
urgentního zabezpečení objektu po vyloupení nebo přepadení, objednání nouzového otevření bytu nebo auta.

CO DĚLAT KDYŽ

mám podezření na vyloupený byt, dům nebo firmu?

Jsem zákazníkem TUEBOR 
Máte-li objekt připojený na PCO, taková věc by se vám neměla nikdy stát. Pokud máte přesto pocit, že je něco v nepořádku, ať už s oknem, dveřmi nebo zabezpečovacím systémem, volejte ihned operátora Centrály nouzové služby TUEBOR, pošle vám zásahovou jednotku, která vám prohlédne objekt, nebo servisního technika ke kontrole zabezpečovacího systému. V případě shledání pokusu o vloupání sami přivoláme policii a předáme jí potřebné údaje.

Nejsem střežen nebo mé zabezpečení selhalo
Pokud zjistíte narušení vašeho objektu, vylomené či vypáčené dveře, rozbité okno, atd., okamžitě volejte Policii ČR, linka 158. Nezapomeňte policii sdělit své jméno, důvod volání, adresu napadeného objektu. V žádném případě nevstupujte do objektu. Je možné, že narušitel je stále uvnitř a vy byste riskovali napadení z jeho strany a zároveň byste mohli narušit stopy důležité pro policejní vyšetřování. Pokud chcete takový objekt po vloupání okamžitě zajistit, opravit dveře, instalovat krátkodobě nebo trvale zabezpečení, volejte dispečera Centály nouzové služby TUEBOR. Služba je non stop - VOLEJTE IHNED!

Vešel jsem do objektu a spustil mi alarm? 
S houkající sirénou nad hlavou se špatně přemýšlí. Zadejte znovu na klávesnici bezpečnostní přístupový kód nebo použijte opakovaně dálkové ovládání. Pokud to nepomůže, zavolejte dispečera CNS TUEBOR, pošle vám servisního technika zabezpečovacích systémů. Odpojením od zdroje si nepomůžete - siréna má vlastní záložní zdroj.

Zabouchl jsem si doma nebo v autě klíče?

Spojte se s dispečerem Centrály nouzové služby TUEBOR, pošle vám technika k nouzovému otevření dveří.