Střežení objektů s rychlým zásahem

Rozvoz barelové vody

Barelová voda 
 
Distribuce vody
 
Z původní snahy o zajištění zdravého, ale také pohodlného, úsporného a ekologicky šetrného pitného režimu pro vlastní zaměstnance se postupně stal komplex samostatných služeb spočívající v distribuci stolní pramenité vody  pro kanceláře, domácnosti i průmyslové provozy a v prodeji i pronájmu přístrojů ke stáčení a temperování této vody. Předností uvedené služby, ke kterým patří zejména trvale dostupná přírodní voda vynikající kvality připravená uhasit kdykoliv Vaši žízeň, bezplatný rozvoz a odpadající starost o použité obaly, využívá dnes několik stovek našich klientů.
 
Pro kompletní nabídku přístrojů a služeb na dodávku barelové vody kontaktujte naše obchodní oddělení.
 
Barelová voda
 
Distribuce
377 220 122
distribuce@tuebor.cz