Střežení objektů s rychlým zásahem

O nás

O společnosti TUEBOR
 
Poslání
 
Obchodní politikou společnosti TUEBOR GENERAL SERVICE je cílená orientace na špičkový standard preferovaných bezpečnostních služeb elektronické ostrahy a pultu centralizované ochrany při zachování komplexního servisu bezpečnostních služeb v kvalitě a šíři, na kterou spoléhají naši zákazníci už déle než čtvrtstoletí. Pružnou aplikací poznatků z vývoje oboru security v USA a západní Evropě jsme na základě zkušeností s poznáváním potřeb zákazníka v českém prostředí vytvořili vlastní filosofii spočívající ve využívání smysluplné a efektivní kombinace služeb a technologií v oboru komerční bezpečnosti. 
 
Soustavnou prací na úseku prevence kriminality a způsobem poskytování komerčních bezpečnostních služeb jsme si vybudovali v regionu nepřehlédnutelnou pozici, naše aktivita a invence ve vývoji služeb a přístupu ke klientovi se stala předmětem průběžného „opisování“ ze strany méně nápadité konkurence. Vedoucí postavení průběžně posilujeme řadou nevýdělečných aktivit pro občany i podnikatelské subjekty, jmenovat lze například účast v Projektu prevence kriminality a zábrany škod na majetku, zdraví a životech osob Policie ČR nebo spolupráci s městskou charitou. V rámci naší iniciativy v profesních sdruženích a společného pilotního projektu asociace pojišťoven proběhl v b.s. TUEBOR audit PCO a stali jsme se tak v roce 2001 vůbec první firmou, které byla tato služba certifikována.
 
 
Historie
 
Firma byla založena již v r. 1990 v Plzni s účastí výhradně domácího kapitálu. A právě tento domácí a místní původ nadále zůstává cennou devizou, která nás vždy povede nejen k pochopení mentality případného pachatele a dokonalému zvládnutí zaměstnanců, ale i k porozumění všech přání zákazníka.
 
Na počátku firma svým klientům dodávala fyzickou ostrahu objektů a transporty hotovosti. Od r. 1993 se služby rozšířily o elektronickou ostrahu a s tím související pult centralizované ochrany (PCO), od r. 1994 máme naše vlastní oddělení projektování a montáží elektronických zabezpečovacích systémů. V r. 1995 se naše činnost rozšířila o divizi SPECIAL ACTIVITY a otevřeli jsme vlastní sportovní sál s posilovnou, v r. 1996 vzniklo poradenské středisko v oblasti zabezpečení majetku. V roce 1999 jsme naši nabídku služeb rozšířili o distribuci stolní vody a temperátorů a položili jsme základy pro dodávku některých úklidových služeb.
 
 
Současnost
 
Po realizaci akvizic menších firem z oboru v průběhu posledních let, které TUEBOR ekonomicky posílily a podtrhly naše privilegované postavení na trhu komerční bezpečnosti na západě Čech, výrazněji vystoupila potřeba jasných strategických rozhodnutí. Doplňkové služby tak zůstávají dnes vítaným nadstandardním servisem pro naše zákazníky prostřednictvím odštěpené části společnosti, avšak nebrzdí potřebu vysoké odbornosti v oboru převratně se vyvíjející elektroniky a zabezpečovacích technologií, která si žádá stále užší specializaci technických odborníků TUEBOR General Service. Taková specializace je nutná i k udržení čelní pozice v oboru dodávky prvotřídních bezpečnostních služeb úzce na tyto technologie vázaných, a to jsou určující fakta pro naše další směřování.
 
 
Členství v profesních organizacích
 
Jako jedna ze zakládajících firem KOMORY SOUKROMÝCH BEZPEČNOSTNÍCH SLUŽEB ČR jsme zároveň stáli v r. 1996 u zrodu KOMORY PODNIKŮ KOMERČNÍ BEZPEČNOSTI ČR. Firma je od r. 1998 členem Hospodářské komory ČR a od r. 1999 členem Asociace soukromých bezpečnostních služeb ČR. Od r. 2000 je i členem CoESS (European Confederation of Security Services).
 
 
Reference – klienti
 
V současné době poskytujeme celoplošně služby projektování, dodávky a servisu zabezpečovacích technologií a komplexních služeb ostrahy prostřednictvím pultů centralizované ochrany stovkám klientů. Ostatní služby využívají především zákazníci v okresech Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Rokycany, Klatovy, Domažlice, Tachov, Cheb, Sokolov a Karlovy Vary. Mezi naše klienty patří pojišťovny, průmyslové podniky, zdravotnická zařízení, autosalóny, administrativní budovy, obchody a obchodní areály, ale i bytové a rodinné domy a samostatné byty. Seznam klientů z požadovaných segmentů a jejich písemné reference jsme připraveni předložit v rámci úšasti ve výběrovém řízení nebo při osobním jednání s klientem.
 
Někdy býváme natolik zaměstnaní, že zapomeneme vyslovit díky i těm, kteří jsou pro nás nejdůležitější... Vážíme si vaší důvěry!