Střežení objektů s rychlým zásahem

Fyzická ostraha

Zkušení pracovníci 

Možnost sestavení týmu a služeb dle potřeby klienta

Střežení objektů, služba na akcích, střežení osob

VIP servis

Fyzickou ostrahu vykonávají strážní bezpečnostní služby TUEBOR General Security v reprezentativních uniformách firmy vyrobených na zakázku a opatřených odznaky a identifikační rozlišovací kartou; samozřejmé je využití základní výstroje a výzbroje jako jsou kapesní aerosolový rozprašovač slzného plynu, pouta či speciální obušek - tonfa. Dle povahy zakázky lze pracovníky ostrahy vybavit nadstandardními technickými prostředky, například vysílačkami, detektory a skenery, systémy dokumentace jejich činnosti, optickými prostředky, krátkou kulovou zbraní atp.

 

Všichni zájemci o zaměstnání u naší firmy procházejí přísným výběrovým sítem, kdy jsou prověřeny jejich fyzické schopnosti a morální předpoklady pro výkon povolání bezpečnostního pracovníka. Po přijetí absolvují zaměstnanci kurz, kde se mimo jiné naučí i zvládání krizových situací, základy první pomoci, seznámí se s legislativními podmínkami pro svou práci, jsou proškoleni v požární ochraně a získají základní poznatky a dovednosti v používání výzbroje a výstroje, kterou budou při práci používat. Po složení zkoušky odborné způsobilosi dle zákona 247/2008 Sb. následují specializovaná školení, která rozvíjejí u zaměstnanců potřebné znalosti technologií, které budou obsluhovat, a znalost prostředí dle zařazení na konkrétní pozici a pracoviště.
 
Kromě funkce pouhé strážní služby s těžištěm práce v prostých obchůzkách lze bezpečnostní pracovníky pověřit dalšími činnostmi dle povahy zakázky a Vašich požadavků a kombinovat je se specializovanou ostrahou. Zadání, podrobnou směrnici pro výkon specializovaného typu ostrahy, jejíž příklady následují, vytváří inspektor-manažer zakázky na základě zadání a konzultací se zástupcem zákazníka.
 
strážný vrátný
recepční služba, služba telefonistky
regulace dopravy, výběr parkovného
obsluha monitorovacích sytémů
pořadatelská služba - ostraha sportovních a kulturních akcí
zajištění perimetru akcí, kontrola na vstupu + detekce, vstupenky
osobní ochrana VIP a účinkujících
regulace vstupu a ostraha (hudební kluby)
 
 
Propracovaným systémem odměňování a možností hodnostního postupu v rámci firmy jsou naši zaměstnanci motivováni k dalšímu sebezdokonalování. Všichni mají možnost návštěvy vlastního fitness centra, mohou navštěvovat různé speciální kurzy sebeobrany a bojových sportů a vyzkoušet další speciální aktivity, kterým se naše firma tradičně věnuje. Ty sice rozhodně nepatří k základní kvalifikaci bezpečnostního pracovníka podle obecného měřítka, bezpochyby však podporují jeho rozvoj, fyzickou zdatnost, sebevědomí, schopnost rozhodování v krizových situacích a pocit sounáležitosti s týmem. Šanci vyzkoušet si netradiční aktivity a prověřit hranice svých možností ať jednotlivcům nebo firemnímu týmu nakonec umožňuje TUEBOR nejen svým zaměstnancům, ale i svým zákazníkům a široké veřejnosti, viz ActionPro.